Saltar navegación. Ir directamente al contenido principal (Tecla de acceso S)

Sección de idiomas

Fin de la sección de idiomas

Change location > Belgium

MBA Innovation CELL

Is een dienstverlenende entiteit met als functie het bevorderen en het beheer van de innovatieve cultuur binnen MBA als antwoord op de vraag naar innovatie van de markt waarin MBA actief is.

Momenteel bestaan er twee actielijnen:  

CiSAb

In 2010 creëerde MBA samen met de Universiteit van Oviedo het CiSAb, het Onderzoekscentrum voor geavanceerde biomechanische systemen.

Het doel van dit centrum is het onderzoek, de analyse en de ontwikkeling van nieuwe technologieën voor de gezondheidszorg .

Het innovatietempo in de zorgmarkt ligt buitengewoon hoog en daarom ontstond de noodzaak om een instelling te creëren die elke nieuwe technologie bestudeert en analyseert (materialen, ontwerpen) om hun reële impact te begrijpen. 

Bovendien wordt via het CiSAb de innovatie gestimuleerd met acties zoals de onderscheiding “Ingeniería en positivo” (Positieve technologie) met als doel jonge ingenieurs te stimuleren om “positieve” ideeën en projecten te ontwikkelen die bijdragen aan de verbetering van de levenskwaliteit van de mensen.  

Innovatie in het beheer

Als bredere doelstelling die elk aspect van het bedrijf omvat dat door een innovatief proces verbeterd kan worden:

  • Procesherstructurering
  • Continue verbeteringsproces
  • Creatie van operationele kaders
  • Technologische renovatie

Hiervoor vertrouwen we op andere partners, zoals de stichting PRODINTEC, een technologisch centrum, gespecialiseerd in industrieel ontwerp en productie, in een streven om zowel in onze producten als in onze processen innovatieve technologieën en methoden te implementeren.

  • Inicio del contenido