Saltar navegación. Ir directamente al contenido principal (Tecla de acceso S)

Sección de idiomas

Fin de la sección de idiomas

Change location > Spain

Cultura innovadora

MBA Innovation Cell és una entitat transversal que té com a funció promoure i gestionar la cultura innovadora dins MBA. Sorgeix com a resposta a la demanda d'innovació que té el mercat on MBA desenvolupa la seva activitat.

CiSAb

A l'any 2010 MBA va crear, juntament amb la Universitat d'Oviedo, CiSAb, el Centre d'Investigació de Sistemes Avançats Biomecànics. L'objectiu d'aquest centre és investigar, analitzar i desenvolupar noves tecnologies sanitàries.

El ritme d'innovació al voltant del mercat sanitari és vertiginós i per això va sorgir la necessitat de crear una institució que estudiés i analitzés tota nova tecnologia (materials, dissenys) per a entendre la seva repercussió real.

A més, a través del CiSAb s'impulsa la innovació amb accions com ara els premis “Enginyeria en positiu”. Uns premis la intenció dels quals és impulsar entre els joves enginyers el desenvolupament d'idees i projectes en “positiu”, que contribueixin a millorar la qualitat de vida de les persones.

Innovació en la gestió

Com a objectiu més ampli i que abasta qualsevol dimensió de la companyia que sigui susceptible de millorar a través d'un procés innovador:

  • Reenginyeria de procediments.
  • Millora continua de processos.
  • Creació de marcs operatius.
  • Renovació tecnològica.

Per això, ens recolzem en altres socis, com ara la Fundació PRODINTEC, un centre tecnològic especialitzat en el disseny i la producció industrial, amb l’afany d’aplicar tecnologies i metodologies innovadores tant als nostres productes com als nostres processos.

Projectes d'investigació

Actualment, MBA està desenvolupant els projectes següents:

  • IPT-2012-1029-010000 Projecte SILCOR.
  • IPT-2012-0681-300000 Projecte EPINANOSKIN.
  • IDE/2015/000754 Projecte Posicionament d´ implants aplicat a la simulació informàtica d´intervencions quirúrgiques.
  • IDE/2016/000152 Projecte Micro Textures Anti Fricció.
  • Novel marine biomolecules against biofilm. Application to medical devices. NoMorFilm.

Projectes cofinançats pels organismes següents:

  • Inicio del contenido